รายงานโควิด-19 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564

12 กันยายน 2564

  • ยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 85 ราย
  • ติดเชื่อภายในจังหวัด 54 ราย
  • ติดเชื้อนอกจังหวัด 31 ราย