ร้าน หงษ์เหิรการเกษตร จัดงานโปรโมท ปุ๋ยศรีมั่งมี ปุ๋ยทองแพะ

ร้านจัดกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้า โดย แจกจ่ายปุ๋ยทดลองให้ชาวเกษตกรใช้ดูก่อนให้เห็นผล และ แก้วน้ำ กับ หมวกแถม อีกทั้งยังเสริมเสริมความรู้ให้แก่เกษตกรด้วย -อืเว้นต์ดีๆจากปุ๋ยทองแพะ