Welcome to FM 94.50 MHz

สถานีวิทยุคนกุมภาวาปี สามารถรับฟังได้ผ่านทาง FM 94.50 MHz จ.อุดรธานี ในพื้นที่ อ.กุมภวาปี อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง อ.กู่แก้ว อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.เพ็ญ อ.หนองหาน อ.ไชยวาน อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ

และสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ https://www.fmudon.com ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการรับฟังผ่านหน้าเว็บไซต์ หากเข้ามาแล้วไม่มีเสียงจากสถานีวิทยุคนกุมภวาปี ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของหน้า แล้วกดปุ่ม Play ผ่าน Application ได้เลย