ทะเลบัวแดง @ กุมภาวปี

เบ่งบานดอกสีชมพู งดงามตระการตา ที่หนองหาน จ.อุดรธานี