เปิดเว็บไซด์ fmudon.com

FM 94.50 MHz ได้เปิดเว็บไซด์สำหรับเผยแพร่กิจกกรม และฟังวิทยุออนไลน์

สามารถรับฟังได้ทั้งจากวิทยุผ่านทางคลื่น FM 94.50 MHz

และสามารถรับฟังผ่านอินเตอร์เน็ตทาง https://www.fmudon.com